Yellow-throated Vireo – 15 September 2021 – Vireo Lane, Hillsborough, NC – Bert Fisher

Yellow-throated Vireo – 15 September 2021 – Vireo Lane, Hillsborough, NC – Bert Fisher

Yellow-throated Vireo – 15 September 2021 – Vireo Lane, Hillsborough, NC – Bert Fisher

Source: Carolina Bird Club
Yellow-throated Vireo – 15 September 2021 – Vireo Lane, Hillsborough, NC – Bert Fisher

Talk about South Carolina!