Marsh Wren – 6 December 2021 – Martin Marietta Park (Former Quarry), New Bern, NC – Michael Cheves

Marsh Wren – 6 December 2021 – Martin Marietta Park (Former Quarry), New Bern, NC – Michael Cheves

Marsh Wren – 6 December 2021 – Martin Marietta Park (Former Quarry), New Bern, NC – Michael Cheves

Source: Carolina Bird Club
Marsh Wren – 6 December 2021 – Martin Marietta Park (Former Quarry), New Bern, NC – Michael Cheves

Talk about South Carolina!