Bobolink – 5 September 2020 – Pungo Unit, Pocosin Lakes National Wildlife Refuge, NC – Kathy G. Jones

Bobolink – 5 September 2020 – Pungo Unit, Pocosin Lakes National Wildlife Refuge, NC – Kathy G. Jones

Bobolink – 5 September 2020 – Pungo Unit, Pocosin Lakes National Wildlife Refuge, NC – Kathy G. Jones

Source: Carolina Bird Club
Bobolink – 5 September 2020 – Pungo Unit, Pocosin Lakes National Wildlife Refuge, NC – Kathy G. Jones

Talk about South Carolina!